Arhiv Pomembni dogodki 2016

--------------------------------------------

>> /\ /\  
>> Farno_Srecanje_15_10_2016  
>> FatimskaMarija  
>> Hladnikov_vecer_13_2_2016  
>> Hladnikov_vecer_9_11_2016  
>> Kam_Jih_bomo_pokopali_23_9_2016  
>> Logaski_zbor_pred_gosotvanjem_v_Argentino_9_10_2016  
>> Spomin_Avtoritarni_Rezimi_2016  
>> Spomin_VSO_Cesarski_Vrh_2016  
>> msgr_Janez_Hladnik_KC_Lojze_Bratuz_Gorica_3_6_2016  

--------------------------------------------